V prípade, že máte záujem o zmenu vlastníka generickej domény, je potrebné, aby vlastníci (súčasný aj budúci) poslali cez zákaznícku administráciu, prostredníctvom autorizovaného tiketu, žiadosť na doménové oddelenie. Ak nový vlastník ešte nemá svoj vlastný zákaznícky účet, je potrebné si ho zaregistrovať. Návod na vytvorenie autorizovaného tiketu nájdete tu.
 
So zmenou vlastníka generických domén nedochádza k predĺženiu, preto je služba zadarmo. Aktualizácia údajov vo whois databáze sa prejaví približne do 24 hodín od potvrdenia zmeny oboma vlastníkmi.
 
Po začatí zmeny v registri obaja vlastníci (najprv nový vlastník, potom aktuálny vlastník) dostanú konfirmačnú správu požadujúcu súhlas alebo odmietnutie zmeny. Akonáhle obaja vlastníci zmenu potvrdia, bude zmena vlastníka dokončená a následne pôvodný a nový vlastník dostanú potvrdenie o zmene.