Plánované úpravy DC - služby Cloud

Vážení zákazníci,
v týždni od 15. do 19.10.2018 budú priebežne prebiehať plánované úpravy infraštruktúry zaisťujúce služby Cloud, a to vo všetkých našich datacentrách. Behom jednotlivých zásahov nebude nijak obmedzená prevádzka aktívnych Cloud služieb, avšak môžu byť nedostupné niektoré funkcie v Control Paneli.
Ďakujeme za pochopenie.