Odchozí IP adresy webhostingu

Při specifické odchozí komunikaci z vašich webových stránek, můžete být vaším externím poskytovatelem služeb požádáni o sdělení z jaké IP adresy (IPv4) či síťového rozsahu budete na jejich služby přistupovat.
Je to obvykle z důvodu většího zabezpečení poskytovaných služeb, kdy se může jednat například o přístup na platební bránu, různé API rozhraní a další, které využíváte na svých webových stránkách provozované u naší společnosti.

U webhostingů s operačním systémem Linux probíhá odchozí komunikace z více IP adres z důvodů technického řešení zapojení několika serverů v tzv. clusteru. A každý takto zapojený server do clusteru má vlastní veřejnou IPv4 adresu z které probíhá odchozí komunikace. 

Prvně je zapotřebí si dohledat v Zákaznickém účtu -> Webhosting -> kliknete na název domény pro detail, jakou má váš webhosting s operačním systémem (OS) Linux přidělenou IP adresu pro HTTP v údaji Web IP (DNS A):


V tabulce níže dohledáte seznam všech IP adres a zápis síťového rozsahu, který obsahuje tyto IP adresy pro odchozí komunikaci dle HTTP IP adresy, kterou jste si dohledali v detailu webhostingu:

HTTP IP adresa
Odchozí IP adresy
Síťový rozsah
81.2.195.68
81.2.195.80
81.2.195.81
81.2.195.82
81.2.195.83
81.2.195.84
81.2.195.85
81.2.195.86
81.2.195.87
81.2.195.88
81.2.195.80/28
81.2.195.73
81.2.195.180
81.2.195.181
81.2.195.182
81.2.195.183
81.2.195.184
81.2.195.185
81.2.195.186
81.2.195.187
81.2.195.176/28
81.2.195.30
81.2.195.240
81.2.195.241
81.2.195.242
81.2.195.243
81.2.195.244
81.2.195.245
81.2.195.246
81.2.195.247
81.2.195.240/29
81.2.195.32
81.2.195.44
81.2.195.45
81.2.195.46
81.2.195.47
81.2.195.48
81.2.195.49
81.2.195.50
81.2.195.51
81.2.195.32/27
185.129.138.39
185.129.138.31
185.129.138.32
185.129.138.33
185.129.138.34
185.129.138.35
185.129.138.36
185.129.138.37
185.129.138.38
185.129.138.0/26
185.129.138.69
185.129.138.61
185.129.138.62
185.129.138.63
185.129.138.64
185.129.138.65
185.129.138.66
185.129.138.67
185.129.138.68
185.129.138.0/25
185.129.138.202
185.129.138.203 

185.129.138.205
185.129.138.206
185.129.138.207
185.129.138.208
185.129.138.209
185.129.138.192/27U webhostingů s operačním systémem (OS) Windows, je možné jako odchozí IP adresu použít pouze tu, kterou máte zobrazenou pro HTTP v zákaznickém účtu -> Webhosting -> kliknete na název domény pro detail: