Přidání nového disku s vytvořením LVM svazku - Linux (Pro server)

Přidejte nový disk v control panelu Forpsi Cloud a přihlašte se jako uživatel root na SSH.
 
V tomto návodu přidáme disk do nového LVM svazku, který vytvoříme. Do LVM svazku můžete následně přidávat další oddíly a to dokonce i z jiných disků bez nutnosti odpojení svazku nebo restartu systému.
 
Pokud chcete rozšířit stávající LVM svazek vg/lv_root, který je připojen do rootu filesystému /, pak pokračujte tímto návodem.

Oskenujte sběrnice (případně reboot po přidání disku):
echo "- - -" | tee -a /sys/class/scsi_host/host*/scan
 
Zjistěte nově název přidaného disku - druhý disk se obvykle jmenuje sdb, třetí sdc a čtvrtý sdd:
fdisk -l
Disk /dev/sda: 10,7 GB, 10 737 418 240 bajtů, 20 971 520 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Typ popisu disku: dos
Identifikátor disku: 0x0009fba7

Zařízení Zavádět   Začátek       Konec    Bloky    Id  Systém
/dev/sda1   *        2048     1026047      512000   83  Linux
/dev/sda2         1026048    20971519     9972736   8e  Linux LVM

Disk /dev/sdb: 53,7 GB, 53 687 091 200 bajtů, 104 857 600 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Typ popisu disku: dos
Identifikátor disku: 0x419bca6f

Zařízení Zavádět   Začátek       Konec    Bloky    Id  Systém

Disk /dev/mapper/vg-lv_root: 7 969 MB, 7 969 177 600 bajtů, 15 564 800 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů


Disk /dev/mapper/vg-lv_swap: 2 239 MB, 2 239 758 336 bajtů, 4 374 528 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
 
Spusťte fdisk na novém disku:
fdisk /dev/sdb
 
Vytvořte na disku nový oddíl příkazem n (new). Druh oddílu zvolte primární příkazem p (primary). Následně můžete hodnoty číslo oddílu, první sektor a poslední sektor ponechat implicitní a pouze potvrdit enterem. Nakonec příkazem w(write) změny zapíšete na disk.
POZOR! Pokud v budoucnu budete chtít na disku vytvořit více oddílů než čtyři, pak si vytvořte nejprve extended partition - místo p (primary) dejte e (extended) - rozšířený, jinak budete limitován maximálním počtem primárních oddílů. Pokud vytvoříte nejprve extended oddíl, budou se další oddíly vytvářet jako logické (l - logical) pod tímto extended oddílem a bude jich moci být neomezený počet. Po vytvoření extended oddílu tedy musíte tedy vytvořit ještě oddíl logický - příkazem l - logical. Logické oddíly se číslují od 5 výše.
Vítejte v fdisku (util-linux 2.23.2).

Změny zůstanou pouze v paměti, dokud se nerozhodnete je uložit na disk.
Při použití příkazu zápisu buďte obezřetní.


Příkaz (m pro nápovědu): n
Druh oddílu:
  p   primární (primárních: 0, rozšířených: 0, volných: 4)
  e   rozšířený
Vyberte (výchozí p):  
Použije se výchozí odpověď p
Číslo oddílu (1-4, výchozí je 1):  
První sektor (2048-104857599, implicitně 2048):  
Používám implicitní hodnotu 2048
Poslední sektor, +sektorů nebo +velikost{K,M,G} (2048-104857599, implicitně 104857599):  
Používám implicitní hodnotu 104857599
Oddíl 1 typu Linux o velikosti 50 GiB je nastaven.

Příkaz (m pro nápovědu): w
Tabulka rozdělení disku byla změněna!

Volám ioctl() pro znovunačtení tabulky rozdělení disku.
Synchronizují se disky.
 
Vytvořte physical volume na novém oddílu:
pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
 
Vytvořte novou volume group s názvem disk2vg a přidejte do ní oddíl /dev/sdb1:
vgcreate disk2vg /dev/sdb1
Volume group "disk2vg" successfully created
 
   Vytvořte logical volume s názvem disk2lv, která bude patřit do skupiny druhydiskvg:
lvcreate -n disk2lv -l 100%FREE disk2vg
Logical volume "disk2lv" created.
 
Naformátujte logical volume pomocí ext4:
mkfs.ext4 /dev/disk2vg/disk2lv
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Jmenovka systému souborů=
Typ OS: Linux
Velikost bloku=4096 (log=2)
Velikost fragmentu=4096 (log=2)
Krok=0 bloků, Šířka pásu=0 bloků
3276800 iuzlů, 13106176 bloků
655308 bloků (5.00 %) rezervováno pro superuživatele
První blok dat=0
Maximum bloků v systému souborů=2162163712
400 skupin bloků
32768 bloků ve skupině, 32768 fragmentů ve skupině
8192 iuzlů ve skupině
Zálohy superbloku uloženy v blocích:  
       32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,  
       4096000, 7962624, 11239424

Alokují se tabulky skupin: hotovo                           
Zapisuji tabulky iuzlů: hotovo                           
Vytváří se žurnál (32768 bloků): hotovo
Zapisuji superbloky a účtovací informace systému souborů: hotovo
 
Vytvořte složku, kam novou logical volume připojíte:
mkdir /novydisk
 
Připojte logical volume do vytvořené složky:
mount /dev/disk2vg/disk2lv
 
Ověřte, zda je nový disk připojen:
df -h
Souborový systém            Velikost Užito Volno Uži% Připojeno do
/dev/mapper/vg-lv_root          7,2G  1,3G  5,6G  19% /
devtmpfs                        482M     0  482M   0% /dev
tmpfs                           492M     0  492M   0% /dev/shm
tmpfs                           492M  6,7M  486M   2% /run
tmpfs                           492M     0  492M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                       477M  139M  309M  32% /boot
tmpfs                            99M     0   99M   0% /run/user/0
/dev/mapper/disk2vg-disk2lv      50G   53M   47G   1% /novydisk
 
Nastavte připojení nového disku do filesystému automaticky po bootu. Otevřete v textovém editoru fstab:
nano /etc/fstab
 
Přidejte následující řádek a uložte:
/dev/disk2vg/disk2lv /novydisk ext4 defaults 0 0
 
 
Případné rozšíření disku - logical volume a následné rozšíření filesystému provedete dle tohoto článku, Ten pojednává o navýšení logical volume /dev/vg/lv_root, který je u našich cloud serverů připojen do rootu filesystému /. Pokud budete chtít navýšit vlastní LVM logical volume, postačí nahradit názvy volume group (vg) a logical volume (lv_root).